Nieuw Zuid-Wales beleggersvisum

NSW 188 Visumvereisten voor investeerders volledig uitgelegd

Nieuw Zuid-Wales 188 Visumvereisten uitgelegd

Er zijn momenteel vier belangrijke 188 visa binnen het BIIP-programma. Momenteel staat New South Wales open voor het accepteren van investeerders. Wel dringt het aan op strengere controles in en rond Syndey.

1) Bedrijfsinnovatie en -investeringen

U moet ook voldoen aan de vereisten van Binnenlandse Zaken voor de Visum voor zakelijke investeringen

Persoonlijke achtergrond

U moet jonger zijn dan 50 jaar en in het bezit zijn van:

 • een bachelor's degree erkend als gelijkwaardig aan de Australische norm, of
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal:
  • 3 jaar zakelijke ervaring in een NSW-doelsector, of
  • 5 jaar zakelijke ervaring in een niet-doelsector

Persoonlijke en zakelijke activa

U moet een gecombineerd netto persoonlijk en zakelijk vermogen hebben van:

 • A$1,750,000 – Sydney
 • A $ 1,250,000 - Regionale NSW

Bedrijfsomzet

U moet een kwalificerend eigendomsbelang hebben in maximaal twee bedrijven met een gecombineerde jaaromzet van het onderstaande bedrag in twee van de vier meest recente boekjaren:

 • A$1,250,000 – Sydney
 • A $ 750,000 - Regionale NSW

Puntentest

Uw SkillSelect EOI moet een minimumscore van 65 punten hebben. Aanvragen met het volgende krijgen prioriteit:

 • 15 punten voor zakelijke ervaring, of
 • Punten voor kwalificaties voor bedrijfsinnovatie

Zakelijke vereisten

 •  Uw bedrijfsvoorstel moet benadrukken hoe het zal bijdragen aan de NSW-economie en nieuwe banen zal creëren. U moet minimaal twee nieuwe voltijdsequivalenten creëren.

Als u een bestaand bedrijf koopt

U moet groei in het bedrijf laten zien sinds u het overneemt via een:

 • stijging van de jaaromzet van minimaal 10%, of
 • toename bedrijfsmiddelen van minimaal 25%

vrijstelling

U kunt worden vrijgesteld van de vereiste voor het scheppen van banen en bedrijfsgroei als uw in aanmerking komende bedrijf:

 • innovatieve praktijken heeft geïmplementeerd die voorheen niet op de markt bestonden, of
 • is gevestigd in Regionale NSW en handelt voornamelijk in een Regionale NSW-doelsector

Bedrijfsinvesteringen

Tijdens de eerste 4 jaar in Australië moet u de volgende investering doen in uw bedrijf.

 • $ A500,000 – Sydney
 • $ A300,000 - Regionale NSW

2) A $ 2.5 miljoen investeerdersstroom

Hoewel het een passieve investering is, moet u slagen voor de investeerders punten testvereisten. U moet jonger zijn dan 50 jaar en aan de puntentest voldoen door:

 • een bachelor's degree erkend als gelijkwaardig aan de Australische norm, of
 • in de afgelopen tien jaar ten minste:
  • Vijf jaar succesvolle beleggingsgeschiedenis, of
  • Drie jaar werkervaring in een NSW-doelsector, of 
  • Vijf jaar werkervaring in een niet-doelsector

Investeringsachtergrond

U heeft gedurende ten minste één van de vijf meest recente boekjaren rechtstreeks één van de volgende zaken beheerd:

 • een kwalificerend bedrijf waarin u, uw partner of u en uw partner samen ten minste 10% eigendomsbelang hadden, of
 • een in aanmerking komende investering van ten minste A$ 2,500,000 die eigendom is van u, uw partner of u en uw partner samen

Netto activa

Gedurende de twee meest recente boekjaren hebben u en uw partner een gecombineerd persoonlijk en zakelijk nettovermogen van minimaal A$ 2,500,000.

Beleggingen nakomen

U moet een aanzienlijke investering doen van ten minste A$ 2,500,000 en een oprechte intentie hebben om die investering vast te houden voor de duur van uw voorlopige visum.

Het moet in de volgende verhoudingen worden geïnvesteerd:

 • ten minste A $ 500,000 aan durfkapitaal- en groei-private equity-fondsen, die investeren in start-ups en kleine particuliere bedrijven
 • ten minste A $ 750,000 aan goedgekeurde beheerde fondsen. De beheerde fondsen moeten beleggen in opkomende bedrijven die genoteerd zijn aan de Australian Stock Exchange
 • een 'balancerende investering' van minimaal A$ 1,250,000 in beheerde fondsen

Investeren in NSW

Om voor NSW-nominatie in aanmerking te komen, moet u aantonen dat uw conforme investeringen zullen bijdragen aan de NSW-economie.

Durfkapitaal en groei Private Equity-investering

Minimaal 50% van uw durfkapitaalcomponent moet worden geïnvesteerd in: 

 • een durfkapitaalfonds dat in aanmerking komende investeringen doet in bedrijven met het hoofdkantoor in NSW; en

 • de beherend vennoot van het durfkapitaalfonds heeft een kantoor in NSW 

Opkomende bedrijven

Ten minste 50% van de component van opkomende bedrijven moet worden belegd in effecten die zijn uitgegeven door een bedrijf of trustee met hoofdkantoor in NSW die: 

 • genoteerd op ASX Limited; of  

 • effecten (Australische niet-ASX-genoteerde effecten) genoteerd op een andere Australische effectenbeurs dan ASX limited 

Balanceren van investeringen

Minimaal 50% van uw balanceringsinvesteringen moet NSW voordelen opleveren. Dit kan worden weergegeven waar:

 • de fondsen hebben een kantoor in NSW; of
 • het hoofdkantoor van de onderliggende belegging is gevestigd in NSW; of
 • de bedrijfsactiviteiten van de onderliggende belegging zijn van economisch voordeel voor NSW

Wonen in NSW

U moet een oprechte verplichting hebben om in NSW te wonen en via uw investeringsactiviteit aan NSW bij te dragen.

Puntentest

Uw SkillSelect EOI moet een minimumscore van 65 punten hebben. Aanvragen met het volgende krijgen prioriteit:

 • Punten in beleggerservaring, of
 • 35 punten in financiële activa, of
 • Punten voor kwalificaties voor bedrijfsinnovatie

3) A $ 5 miljoen belangrijke investeerder

Er is geen leeftijdsgrens voor de belangrijke belegger visumstroom, en u hoeft niet te voldoen aan de puntentest van Binnenlandse Zaken.

Beleggingen nakomen

U moet een aanzienlijke investering doen van ten minste A$ 5,000,000 en een oprechte intentie hebben om die investering vast te houden voor de duur van uw voorlopige visum.

Het moet in de volgende verhoudingen worden geïnvesteerd:

 • ten minste A $ 1,000,000 aan durfkapitaal- en groei-private equity-fondsen, die investeren in start-ups en kleine particuliere bedrijven
 • ten minste A $ 1,500,000 aan goedgekeurde beheerde fondsen. De beheerde fondsen moeten beleggen in opkomende bedrijven die genoteerd zijn aan de Australian Stock Exchange
 • een 'balancerende investering' van minimaal A$ 2,500,000 in beheerde fondsen

Investeren in NSW

Om voor NSW-nominatie in aanmerking te komen, moet u aantonen dat uw conforme investeringen zullen bijdragen aan de NSW-economie.

Durfkapitaal en groei Private Equity-investering

Minimaal 50% van uw durfkapitaalcomponent moet worden geïnvesteerd in: 

 • een durfkapitaalfonds dat in aanmerking komende investeringen doet in bedrijven met het hoofdkantoor in NSW; en  

 • de beherend vennoot van het durfkapitaalfonds heeft een kantoor in NSW  

Opkomende bedrijven

Ten minste 50% van de component van opkomende bedrijven moet worden belegd in effecten die zijn uitgegeven door een bedrijf of trustee met hoofdkantoor in NSW, die ofwel: 

 • genoteerd op ASX Limited; of  

 • effecten (Australische niet-ASX-genoteerde effecten) genoteerd op een andere Australische effectenbeurs dan ASX limited 

Balanceren van investeringen

Minimaal 50% van uw balanceringsinvesteringen moet NSW voordelen opleveren. Dit kan worden weergegeven waar:

 • de fondsen hebben een kantoor in NSW; of
 • het hoofdkantoor van de onderliggende belegging is gevestigd in NSW; of
 • de bedrijfsactiviteiten van de onderliggende belegging zijn van economisch voordeel voor NSW

4) Ondernemersstroom

Aanvragers moeten jonger zijn dan 55 jaar.

Ondernemersprogramma

U moet worden geaccepteerd door een NSW Startup Accelerator Program of Startup Incubator Program.  

Accelerators en incubators omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

 • Steen en krijt
 • De studio
 • 25 vijftien
 • Cicade-innovaties
 • Blauwe Chilipeper
 • Visbranders
 • Toekomstige digitale transportversneller
 • Microsoft ScaleUp-programma
 • Caltex C-lab
 • Tankstream-labs
 • Het oprichtersinstituut

Financiering van een derde partij

U moet aantonen dat er voldoende financiering is verkregen om uw project te voltooien van een goedgekeurde entiteit.

Goedgekeurde entiteiten zijn onder meer:

 • Gemenebest overheidsinstelling
 • NSW overheidsinstantie
 • Door de overheid gefinancierde onderzoeks- of innovatieorganisatie
 • Aanbieder van hoger onderwijs gespecificeerd als een aanbieder van tabel A of tabel B krachtens deel 2-1 van de Higher Education Support Act 2003, of
 • Investeerder geregistreerd als een Australian Venture Capital Limited Partnership of Early Stage Venture Capital Limited Partnership.

Zakelijk voorstel

Uw bedrijfsvoorstel moet aantonen hoe uw innovatieve ideeën NSW ten goede zullen komen, en hoe u van plan bent uw product of dienst te commercialiseren en uw onderneming of bedrijf te ontwikkelen.

Ook moet je duidelijk aantonen dat je:

 • een proof of concept hebben voltooid (bijv. klantinterviews, enquêtes of focusgroepen)
 • een potentiële zakelijke klant (B2B) of zakelijk kanaal naar de markt (B2C)
 • een schaalbare oplossing die kan worden ingezet bij meerdere klanten
 • het IP of de rechten om te commercialiseren 

Staat door staat

Zakelijke en investeringsvisa