Balanceren van investeringen

“Flexibiliteit om te kiezen uit een reeks vastrentende en vastgoedfondsen.”

*Doelrendementen, na aftrek van beheerskosten, maar vóór eventuele toepasselijke administratieve kosten en belastingen. Rendementen zijn slechts indicatief, in het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

IN AANMERKING KOMENDE INVESTERINGEN

INVESTERINGSDOELSTELLING

AUSTRALISCH GEDIVERSIFIEERD VASTE INKOMSTEN- EN KREDIETFONDS

“Een gediversifieerde portefeuille van hoogwaardige inkomstengenererende schulden en hybride kapitaal
effecten"

Commercieel vastgoedfonds

Positionering van het doelfonds

*Doelrendementen zijn exclusief beheerkosten, maar vóór toepasselijke administratiekosten en belastingen. Retouren zijn slechts indicatief en niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement. Beleggers dienen de in het informatiememorandum vermelde risico's te beoordelen en in overweging te nemen, met inbegrip van markt- en liquiditeitsrisico's.

Marktleidende oplossingen voor het Australische 188B/C Visa

Eigendommen en obligaties

“Met het balancerende deel van de geïnvesteerde fondsen is er een grotere kans om te beleggen in een meer divers aanbod van beleggingen. We onderzoeken graag alle opties verder."